Rok 2022 – fotograficzne podsumowanie

Czas na moje osobiste zdjęciowe podsumowanie roku. Wybrałem 99 zdjęć, są one ułożone w kolejności chronologicznej. 

Zdjęcia zostały zrobione przy użyciu 8 aparatów i 14 obiektywów. Poniżej lista użytych aparatów i obiektywów.

Leave a Comment